خدمات شرکت قره برون

از آنجایی که شرکت ما اولین و بزرگ ترین شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در کشور است، علاوه بر تولید خاویار و گوشت این ماهیان، خدمات دیگری به شرح زیر ارائه می کند:

یکی از کارهای روتین در مزارع پرورش ماهیان خاویاری تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی جنسی ماهیان خاویاری است. روش مرسوم برای این کار، سونوگرافی می باشد. شرکت قره برون با داشتن تجهیزات و امکانات لازم در این زمینه، به سایر مزارع پرورشی در تعیین جنسیت و مدیریت مولدین خدمات ارائه می کند.

با توجه به تجربیات بالای مدیران و پرسنل شرکت قره برون، به بسیاری از مزارع و افرادی علاقمند به احداث مزرعه پرورش ماهیان خاویاری، در زمینه ساخت و ساز و برنامه ریزی تولید، تغذیه، پرورش، کنترل بیماری ها و غیره خدمات مشاوره ای ارائه می کند.

با توجه به قدمت، تجربه و امکانات شرکت ما، با رعایت تمام اصول فنی و استانداردهای جهانی، خدمات بسته‌بندی و توزیع محصولات ماهیان خاویاری را نیز ارائه می کند.